Lidé

petr-fiala

JUDr. Petr Fiala

Je zakládajícím společníkem Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Jako advokát působí od roku 2003. Studijní obor Právo vystudoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Po ukončení magisterského studia složil úspěšně na téže fakultě státní rigorózní zkoušku.

Je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

V rámci kanceláře se zaměřuje kromě odborného vedení na tvorbu investičních strategií, developerské projekty a management krizového řízení.

V rámci svojí profese se specializuje na právo veřejného investování, obchodních společností, závazkové právo, insolvence a stavební právo.

Mgr. Jan Tejkal

Je zakládajícím společníkem Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Jako advokát působí od roku 2009. Studijní obor Právo vystudoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

V rámci kanceláře se zaměřuje na odborné vedení, komunikaci s významnými klienty a zpracování vybrané agendy.

V rámci svojí profese se specializuje na právo veřejného investování a závazkové právo.

jan-tejkal
petr-pernica

Mgr. Petr Pernica

Je absolventem magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde v roce 2010 úspěšně složil státní magisterskou zkoušku.

Před nástupem do Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil jako podnikový právník se zaměřením na veřejné zakázky a obchodní závazkové vztahy.

V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil od roku 2011 na pozici advokátního koncipienta a po složení advokátních jako trvale spolupracující advokát. Partnerem advokátní kanceláře se stal v roce 2017. V rámci kanceláře se zaměřuje na komunikaci s významnými klienty a přednáškovou činnost. V rámci svojí profese se specializuje na právo veřejného investování, závazkové právo, právo IT a problematiku ochrany osobních údajů.

Mgr. Jiří Dostál

Je absolventem magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde v roce 2008 úspěšně složil státní magisterskou zkoušku.

V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil od roku 2009 na pozici advokátního koncipienta a po složení advokátních zkoušek s ní nadále spolupracuje jako trvale spolupracující advokát se zaměřením zejména na právo nemovitostí, insolvenční řízení, pracovní právo, vymáhání pohledávek a vedení soudních sporů.

jiri-dostal
michal-gabriel

Mgr. Michal Gabriel

Je absolventem magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde v roce 2006 úspěšně složil státní magisterskou zkoušku.

Před nástupem do Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil jako advokátní koncipient v menší brněnské advokátní kanceláři a následně působil jako asistent soudce.

S advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., spolupracuje jako trvale spolupracující advokát se zaměřením zejména na obchodní právo, insolvenční právo, závazkové právo a vedení soudních sporů.

Mgr. Jindřich Mayer

Je absolventem magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde v roce 2010 úspěšně složil státní magisterskou zkoušku.

Před nástupem do Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil jako advokátní koncipient v brněnské pobočce významné české advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní a občanské právo a právo obchodních společností.

V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil od roku 2012 na pozici advokátního koncipienta a po složení advokátních zkoušek s ní nadále spolupracuje jako advokát se zaměřením zejména na závazkové právo a právo obchodních společností.

jindrich-mayer
lukas-pruska

Mgr. Lukáš Pruška

Je absolventem magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde v roce 2012 úspěšně složil státní magisterskou zkoušku.

V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil již během studia na Právnické fakultě jako praktikant. Od roku 2012 do roku 2016 působil v kanceláři na pozici advokátního koncipient a po složení advokátních zkoušek s ní nadále spolupracuje jako trvale spolupracující advokát se zaměřením zejména na závazkové právo a problematiku veřejného investování.

Mgr. et. Mgr. Jan Sedláček

Je absolventem magisterského studia ve studijní oboru Právo (2014) na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a bakalářského a magisterského navazujícího studia ve studijním oboru Politologie (2009, 2012) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Před nástupem do Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., pracoval jako manažer přední brněnské výzkumné instituce.

V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působí od roku 2014 na pozici advokátního koncipienta se zaměřením na závazkové právo, právo veřejného investování a evropské právo.

jan-sedlacek
daniel-jadrnicek

Mgr. Daniel Jadrníček

Je absolventem magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde v roce 2014 úspěšně složil státní magisterskou zkoušku.

Před nástupem do Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil jako praktikant na oddělení veřejných zakázek ve významné brněnské společnosti zabývající se administrací veřejných zakázek a poskytováním poradenských služeb v oblasti dotací, kde následně působil jako právník se zaměřením na veřejné zakázky a závazkové právo.

V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působí od roku 2015 na pozici advokátního koncipienta se zaměřením na závazkové právo a problematiku veřejného investování.

Mgr. Pavel Koukal

Je absolventem magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde v roce 2016 úspěšně složil státní magisterskou zkoušku.

Před nástupem do Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil na pozici praktikanta v menší brněnské advokátní kanceláři zabývající se obchodními závazkovými vztahy a právem obchodních společností. V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil již během studia na Právnické fakultě jako praktikant.

V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působí od roku 2016 na pozici advokátního koncipienta se zaměřením na závazkové právo a problematiku veřejného investování.

pavel-koukal
filip-balat

Mgr. Filip Balát

Je absolventem magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde v roce 2017 úspěšně složil státní magisterskou zkoušku.

V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil již během studia na pozici právního praktikanta se zaměřením na právo veřejného investování. V současnosti v advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působí na pozici advokátního koncipienta se zaměřením zejména na problematiku veřejného investování a závazkové právo.

Mgr. Jan Greň

Je absolventem magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde v roce 2017 úspěšně složil státní magisterskou zkoušku.

Před nástupem do Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil na pozici právního praktikanta v menší brněnské advokátní kanceláři zabývající se občanským právem. V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působil již během studia na Právnické fakultě jako právní praktikant.

V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působí od roku 2017 na pozici advokátního koncipienta se zaměřením na závazkové právo a problematiku veřejného investování.

jan-gren
stepan-kubicik

Štěpán Kubičík

Je studentem magisterského studijního oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působí od roku 2016 na pozici praktikanta se zaměřením na problematiku veřejného investování.

Vojtěch Kratochvíl

Je studentem magisterského studijního oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působí od roku 2017 na pozici praktikanta se zaměřením na problematiku veřejného investování.

vojtech-kratochvil
vaclav-straka

Václav Straka

Je studentem magisterského studijního oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působí od roku 2017 na pozici praktikanta se zaměřením na problematiku veřejného investování.

Martin Šmeral

Je studentem magisterského studijního oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působí od roku 2017 na pozici praktikanta se zaměřením na problematiku veřejného investování.

martin-smeral
michaela-zakova

Mgr. Michaela Žáková

Je absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2016 úspěšně složila státní magisterskou zkoušku.

Před nástupem do Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působila jako recepční v české výrobní firmě. Na pozici asistentky se zaměřením na veřejné zakázky působila v advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, s.r.o., od roku 2014.

V současnosti jako vedoucí kanceláře zajišťuje administrativní chod kanceláře, péči o klienty, věnuje se interním a personálním záležitostem a komunikuje s dodavateli.

Bc. Gabriela Kellnerová

Je absolventkou bakalářského studia ve studijním oboru účetnictví a daně na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně, kde v roce 2017 úspěšně složila státní bakalářskou zkoušku.

V současné době je studentkou navazujícího magisterského studia na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V advokátní kanceláři Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., působí od roku 2016 na pozici asistentky se zaměřením na veřejné zakázky. Podílí se také na administrativním chodu kanceláře a zajišťuje komunikaci s klienty.

gabriela-kellnerova