Veřejné investování

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., poskytuje kromě běžných právních služeb také komplexní služby spojené s veřejným investováním, a to jak pro subjekty přidělující veřejné zakázky, tak pro subjekty, které se o veřejné zakázky uchází jako dodavatelé.

Problematice veřejného investování se v rámci kanceláře věnuje specializovaný tým pod vedením erudovaných advokátů s mnohaletými zkušenostmi, což zaručuje vysoký standard kvality poskytovaných služeb.

V oblasti veřejného investování nabízí kancelář zejména tyto služby:

 • komplexní administrace zadávacích řízení nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek v režimu zákona o veřejných zakázkách ve všech druzích zadávacích řízení
 • komplexní administrace zadávacích řízení veřejných zakázek spolufinancovaných z fondů Evropské unie
 • právní poradenství spojené s centralizovaným nebo společným zadáváním veřejných zakázek, komplexní administrace zadávacích řízení veřejných zakázek zadávaných centrálním zadavatelem, popř. sdružením zadavatelů
 • právní poradenství spojené s horizontální i vertikální spoluprací zadavatelů při zadávání veřejných zakázek
 • zpracování analýz, rozborů a stanovisek v oblasti veřejného investování
  • analýzy týkající se nutnosti zadávání v režimu zákona o veřejných zakázkách
  • rozbory možných způsobů zadávání veřejných zakázek
  • odborná právní stanoviska k posouzení zákonnosti postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek
  • zpracování a revize interních předpisů o zadávání veřejných zakázek
  • analýzy zadávacích dokumentací, návrhů smluv a dalších dokumentů v rámci zadávání veřejných zakázek
  • právní audity smluvní agendy klienta
 • zpracování vzorových dokumentů pro zadávání veřejných zakázek
 • sepis námitek a rozhodnutí o námitkách
 • sepis jednotlivých podání a zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudy ve správním soudnictví
 • přednášky, semináře a školení v oblasti veřejného investování

Významné reference z realizovaných zadávacích řízení:

 • administrace zadávacích řízení veřejných zakázek pro ústřední orgány státní správy ČR
 • administrace zadávacích řízení veřejných zakázek pro vyšší územně samosprávné celky, jejich příspěvkové organizace a jimi zřízené obchodní společnosti
 • administrace zadávacích řízení veřejných zakázek pro vzdělávací instituce (technické vybavení, modernizace učeben)
 • administrace zadávacích řízení veřejných zakázek na informační a komunikační technologie (pevné hlasové a mobilní hlasové telekomunikační služby, provoz informačních sítí a systémů a souvisejících technologií)
 • administrace zadávacích řízení veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu
 • administrace zadávacích řízení veřejných zakázek na stavební práce spočívající v rekonstrukci a stavebních úpravách pozemních komunikací, nejrůznějších budov a staveb (administrativní budovy, školy, kulturní centra atd.)
 • administrace zadávacích řízení veřejných zakázek v oblasti poskytování sociálních služeb
 • administrace zadávacích řízení veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví (veřejné zakázky na dodávky zdravotnických prostředků, zdravotnického materiálu, lékařských přístrojů, léčiv a léčivých přípravků, pečovatelských lůžek, informačních technologií, sanitních vozů a na úklidové služby zdravotnických zařízení)
 • administrace zadávacích řízení veřejných zakázek na služby spojené s rekonstrukcemi nemovitých kulturních památek či zdravotnických zařízení