Aktuálně


 
Prokazování základní způsobilosti v situaci, kdy je dodavatel členem skupiny registrované k DPH
Základní způsobilost je upravena v § 74 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o souhrn kritérií tvořících dodavatelům první možnou a vskutku základní překážku v přístupu do zadávacího řízení. Veřejný zadavatel je s výjimkou zjednodušeného podlimitního řízení povinen požadovat prokázání základní způsobilosti v zadávacím řízení vždy, a to v podobě stanovené v ZZVZ.
Brno
123456