Workshop na téma: Dodavatelé, braňte se proti nesprávnému postupu zadavatele

Cena / Lektoři

Cena 4.828,- Kč zahrnuje účast, potřebné materiály, propůjčení notebooku, výklad lektora, drobné občerstvení, oběd, certifikát o absolvování.
Lektoři - Mgr. Petr Pernica
Akreditace kurzu - ne

Rozsah a náplň 

Pro individuální přístup lektora je kapacita kurzu max. 15 osob.

Co všechno čeká účastníky tohoto praktického kurzu?

Ujasní si širší souvislosti obrany dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele v zadávacím řízení.
Seznámí se s podáváním námitek proti úkonům zadavatele, s jejich náležitostmi, možnými způsoby vyřízení a dopady jejich podání na zadávací řízení.
Bude jim představen návrh na zahájení řízení k ÚOHS, jeho náležitosti a dopady jeho podání na zadávací řízení.
Dostanou praktické ukázky sepisu námitek/návrhu/rozhodnutí o námitkách.
Proberou s lektorem vše, co jim není jasné či co je zajímá.
A v neposlední řadě si pochutnají na výborném cateringu.

Cíl kurzu

Cílem tohoto praktického workshopu je seznámit účastníky s širšími souvislostmi (ne)efektivní obrany dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele v zadávacím řízení. Důraz je kladen na využitelnost institutů podání námitek, návrhu a podnětu k úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Workshop je určen dodavatelům.
 

https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele/dodavatele-brante-se-proti-nespravnemu-postupu-zadavatele-1?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=DODAVATEL_14022019

Články