Informace k aktuální situaci

Vážení klienti a obchodní partneři,
 
dovolujeme si Vás informovat, že i v aktuálním nelehkém období jsme plně připraveni Vám poskytovat veškeré právní služby a řešit Vaše právní problémy, a to se zachováním stejné kvality, na jakou jste od nás zvyklí. Současně však respektujeme a dodržujeme veškerá opatření a doporučení Vlády ČR a dbáme na zdraví a bezpečnost Vás i našich kolegů, a proto nyní využíváme primárně možností vzdáleného přístupu a komunikace. Jsme připraveni se Vám přizpůsobit a právní služby Vám poskytovat písemně, telefonicky nebo prostřednictvím audio/video hovorů nebo případně také osobně, jedná-li se o záležitost, která nesnese odkladu a vyžaduje osobní přítomnost. Provoz recepce není omezen, dovolujeme si Vás však požádat o respektování obecně přijatých opatření.
 
Věříme, že i toto nelehké období nás v mnohém posílí, sjednotí a přinese celou řadu nových společenských i právních témat.

Články