K prodloužení lhůty pro podání nabídek při prohlídce místa plnění

Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) ukládá v určitých situacích ve vztahu k zadávacím řízením v nadlimitním režimu zadavateli povinnost stanovit lhůtu pro podání nabídek při zahájení zadávacího  řízení delší, než je základní minimální délka, a to jistý počet dnů. Účelem článku jehož autory jsou JUDr. Petr Fiala a Mgr. Štěpán Kubičík je zodpovědět výkladovou nejasnost, zda je zadavatel povinen uvedená pravidla aplikovat rovněž v podlimitním režimu. 

Článek naleznete v lednovém čísle časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Články