Našemu klientovi – Dopravnímu podniku města Jihlavy a.s. se podařilo uzavřít smlouvu na dodávku 6 ks parciálních trolejbusů

Na konci dubna se našemu klientovi – Dopravnímu podniku města Jihlavy a.s. podařilo uzavřít smlouvu na dodávku 6 ks parciálních trolejbusů vybavených bateriemi, které umožňují ujet více než 12 km mimo trakční vedení. Bylo nám ctí poskytnout klientovi službu komplexní administrace zadávacího řízení veřejné zakázky a obhájit postup zadavatele ve dvou správních řízeních vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Přejeme klientovi, aby dodávka proběhla hladce a trolejbusy spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu EU skvěle fungovaly.
 

Články