Pobočný spolek v českém právním řádu a jeho trestní odpovědnost

Článek s názvem: "Pobočný spolek v českém právním řádu a jeho trestní odpovědnost", který vyšel v periodiku Právní rozhledy č. 12/2019 našemu kolegovi Mgr. Janu Malému si určitě zaslouží Vaší pozornost. 


Odkaz na článek:  https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrhfpxa4s7gezf6427gqzdo&groupIndex=7&rowIndex=0 
JUDr. Jan Malý, Ph.D.
IT/ICT, GDPR, nemovitosti, korporace, licence a ochranné známky, pracovněprávní vztahy
O autorovi

Články