Před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže se nám podařilo obhájit správnost postupu zadavatele

Před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže se nám podařilo obhájit správnost postupu zadavatele – Jihomoravského kraje, který vyřadil dodavatele z důvodu nesprávného obsahu textu bankovní záruky, jíž v zadávacím řízení dokládal poskytnutí jistoty. Zadavatel byl ze strany dodavatele napadán za přespříliš formální postup a nezákonnost vyloučení.

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-17225.html

Jsme rádi, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil náš právní názor a dal tak jasná pravidla pro posuzování textací bankovních záruk.😊 Pokud čelíte námitkám nebo se hodláte bránit proti postupu zadavatele, neváhejte se na nás obrátit.😉

Články