Sborník rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu vydaných v roce 2016 v oblasti zadávání veřejných zakázek

Tato publikace vznikla jako reakce na potřebu orientovat se a reagovat na aktuální dění v oblasti zadávání veřejných zakázek, v níž autoři aktivně působí, a v níž rozhodnutí soudů mají mnohdy téměř precedenční charakter. Při zadávání veřejných zakázek je tak potřeba postupovat v souladu s aktuální judikaturou, přičemž aby bylo možné v souladu s aktuální judikaturou postupovat, je třeba ji v prvé řadě znát.

Články