Úspěch ve sporu o zrušení územního plánu

Náš kolega JUDr. Jan Malý úspěšně zastupoval klienta – územní správný celek – ve sporu o zrušení územního plánu v té části, která zakazovala velkochov v daném katastrálním území. Krajský soud v Brně shledal naši argumentaci jako zcela správnou a přiklonil se k ní, megalomanský záměr výkrmny prasat v těsné blízkosti obce se tak nebude realizovat ke spokojenosti klienta i jeho občanů.

skrtikjpg-2.jpg

Články