Vítězství v obhájení zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje před Nejvyšším správním soudem

Dovolte, abychom Vás s potěšením informovali, že ve spolupráci s kolegy se nám podařilo dosáhnout úspěchu v podobě obhájení zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje před Nejvyšším správním soudem (http://www.nssoud.cz/Zasady-uzemniho-rozvoje-Jihomoravskeho-kraje-pred-NSS-obstaly/art/25691?tre_id=135). Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu tak vyvrcholila několikaletá práce Jihomoravského kraje a jeho právních zástupců na tvorbě a obhajobě přijatých zásad.
 

Články