Seminář na téma veřejné zakázky ve stavebnictví pro zadavatele

Cíl kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s aplikací právní úpravy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce a upozornit na úskalí spojená s tvorbou zadávací dokumentace a procesem vedoucím k zadání veřejné zakázky na stavební práce. V neposlední řadě bude seminář zaměřen na problematiku změn smluv a způsoby, jak se vypořádat se zadáním tzv. víceprací.
 

Rozsah a náplň

  • Základní rámec právní úpravy zadávání veřejných zakázek na stavební práce
  • Příprava zadávací dokumentace, zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce.
  • Kvalifikace a způsobilost dodavatelů, důvody nezpůsobilosti a vyloučení.
  • Hodnocení nabídek.
  • Obchodní podmínky, smlouvy.
  • Možnosti změny smluv, možnosti zadávání víceprací, opce.
  • Opravné prostředky.
  • Diskuze.​

Objednávka školení:
Aktuální nabídku vypsaných kurzů naleznete na webové stránce www.skoleni.qcm.cz v sekci Školení a semináře, kde se můžete rovnou na školení přihlásit. V případě otázek nás kontaktujte emailem skoleni@qcm.cz nebo telefonicky na zákaznické lince +420 538 702 732.

Více informací najdete na webové stránce:
https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/verejne-zakazky-ve-stavebnictvi-pro-zadavatele-7?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=ZADAVATEL_29072019

architecture-building-building-site-224924-1.jpg

Články