Tvoříme sehraný tým


Případy řešíme jako projekty, při nichž se snažíme nepropásnout žádnou příležitost naučit se něco nového. Je nás dost na to, abychom měli vždy k dispozici oponentní názor nebo se v kanceláři navzájem zastoupili. Díky tomu jsme si naší prací opravdu jistí.

Naše kancelář stojí na schopných lidech, kterým naprosto věříme. Seznamte se.

Společníci

JUDr. Petr Fiala
veřejné zakázky, soutěžní právo/veřejná podpora, stavební právo, správní právo, smluvní právo, soudní spory, obchodní korporace, cenné papíry
Mgr. Jan Tejkal
veřejné zakázky, dotace, dopravní obslužnost, obchodní korporace, právo územně samosprávných celků, smluvní právo, softwarové právo, soudní spory, správní právo, stavební právo
JUDr. Daniel Jadrníček
veřejné zakázky, dotace, dopravní obslužnost, soutěžní právo/veřejná podpora, kybernetická bezpečnost, právo územně samosprávných celků, smluvní podmínky FIDIC, smluvní právo, softwarové právo

Advokáti

Mgr. Michal Gabriel
nemovitosti, korporace, licence a ochranné známky, přestupky, územní plánování, pracovněprávní vztahy
JUDr. Radim Koseček, MBA
veřejné zakázky, IT právo, smluvní právo, kybernetická bezpečnost
Mgr. Ondřej Diviš
veřejné zakázky, softwarové právo a licence, správní právo, smluvní právo

Administrátoři veřejných zakázek

Administrativa

Marie Chovancová, MSc.
administrativní chod kanceláře, komunikace s klienty, administrativní podpora advokátů