Dopravní obslužnost


Navrhneme způsob výběru dopravce a vytvoříme zadávací podmínky.

V oblasti ​dopravní obslužnosti nabízíme

  • Navržení způsobu výběru dopravce
  • Administrace zadávacích i nabídkových řízení
  • Právní služby v souvislosti s realizací přímých zadání
  • Tvorba či revize smluv o veřejných službách v přepravě cestujících (tzv. „brutto“ i „netto“ smlouvy)
  • Tvorba či revize zadávacích podmínek
  • Poradenství při zřizování vnitřního dopravce
  • Poskytování právních rozborů a stanovisek
  • Zastupování před ÚOHS a správními soudy

Dopravní obslužnost u nás řeší

Mgr. Jan Tejkal
veřejné zakázky, dotace, dopravní obslužnost, obchodní korporace, právo územně samosprávných celků, smluvní právo, softwarové právo, soudní spory, správní právo, stavební právo
JUDr. Daniel Jadrníček
veřejné zakázky, dotace, dopravní obslužnost, soutěžní právo/veřejná podpora, kybernetická bezpečnost, právo územně samosprávných celků, smluvní podmínky FIDIC, smluvní právo, softwarové právo