Dopravní obslužnost


Navrhneme způsob výběru dopravce a vytvoříme zadávací podmínky.

V oblasti ​dopravní obslužnosti nabízíme

  • Navržení způsobu výběru dopravce
  • Administrace zadávacích i nabídkových řízení
  • Právní služby v souvislosti s realizací přímých zadání
  • Tvorba či revize smluv o veřejných službách v přepravě cestujících (tzv. „brutto“ i „netto“ smlouvy)
  • Tvorba či revize zadávacích podmínek
  • Poradenství při zřizování vnitřního dopravce
  • Poskytování právních rozborů a stanovisek
  • Zastupování před ÚOHS a správními soudy

Dopravní obslužnost u nás řeší

Mgr. Jan Tejkal
veřejné zakázky, dotace, dopravní obslužnost, soutěžní právo/veřejná podpora
JUDr. Radim Koseček
veřejné zakázky, dopravní obslužnost, dynamické nákupní systémy
JUDr. Daniel Jadrníček
veřejné zakázky, dotace, dopravní obslužnost, soutěžní právo/veřejná podpora
JUDr. Pavel Koukal
veřejné zakázky, dopravní obslužnost