Dotace


Zastoupíme vás jako příjemce před poskytovatelem dotace a kontrolními orgány.

​V oblasti dotací nabízíme

  • Zastupování příjemce dotace před poskytovatelem dotace
  • Zastupování příjemce dotace při daňové kontrole
  • Poradenství poskytovatelům/příjemcům dotací
  • Zastupování příjemce dotace před soudy
  • Poradenství při řízení o žádosti o dotaci
  • Poskytování právních rozborů a stanovisek

Dotace u nás řeší

Mgr. Jan Tejkal
veřejné zakázky, dotace, dopravní obslužnost, obchodní korporace, právo územně samosprávných celků, smluvní právo, softwarové právo, soudní spory, správní právo, stavební právo
JUDr. Daniel Jadrníček
veřejné zakázky, dotace, dopravní obslužnost, soutěžní právo/veřejná podpora, kybernetická bezpečnost, právo územně samosprávných celků, smluvní podmínky FIDIC, smluvní právo, softwarové právo