Korporace


Pomůžeme vám se správou a řízením společností a družstev.

V oblasti ​korporací nabízíme

  • Zakládání společností, družstev
  • Změny zápisu v obchodním rejstříku
  • Příprava, organizace valných hromad a členských schůzí, zastupování na valných hromadách
  • Tvorba korporátní dokumentace
  • Přeměny společností, družstev
  • Převody obchodních podílů a cenných papírů
  • Likvidace společnosti, družstva

Korporace u nás řeší

Mgr. Michal Gabriel
nemovitosti, korporace, licence a ochranné známky, přestupky, územní plánování, pracovněprávní vztahy