Pracovněprávní vztahy


Zajistíme správné nastavení smluvních vztahů se zaměstnanci.

V oblasti pracovněprávních vztahů nabízíme

  • Tvorba a úprava pracovněprávní dokumentace
  • Zastupování ve sporech se zaměstnanci
  • Zastupování ve sporech o náhradě škody způsobené zaměstnancem
  • Zastupování ve sporech o neplatném rozvázání pracovního poměru
  • Úprava konkurenční doložky v pracovní smlouvě
  • Poradenství při vzniku, změnách a ukončení pracovního poměru zaměstnance

Pracovněprávní vztahy u nás řeší

Mgr. Michal Gabriel
nemovitosti, korporace, licence a ochranné známky, přestupky, územní plánování, pracovněprávní vztahy