Přestupky


Zastoupíme vás před správními orgány a soudy.

V oblasti přestupků nabízíme

  • Poradenství v oblasti přestupkového práva
  • Zastupování v řízení o přestupku před správním orgánem
  • Zastupování před správními soudy

Přestupky u nás řeší

Mgr. Michal Gabriel
nemovitosti, korporace, licence a ochranné známky, přestupky, územní plánování, pracovněprávní vztahy