Soutěžní právo/veřejná podpora


Poradíme vám s pravidly hospodářské soutěže.

V oblasti soutěžního práva/veřejné podpory nabízíme

  • Poradenství v oblasti dodržování pravidel hospodářské soutěže
  • Zastupování před ÚOHS a před soudy
  • Poradenství ve věcech nekalé soutěže
  • Právní rozbory a stanoviska k poskytnutí veřejné podpory

Soutěžní právo/veřejnou podporu u nás řeší

JUDr. Petr Fiala
veřejné zakázky, soutěžní právo/veřejná podpora, stavební právo, správní právo, smluvní právo, soudní spory, obchodní korporace, cenné papíry
Mgr. Jan Tejkal
veřejné zakázky, dotace, dopravní obslužnost, obchodní korporace, právo územně samosprávných celků, smluvní právo, softwarové právo, soudní spory, správní právo, stavební právo
JUDr. Daniel Jadrníček
veřejné zakázky, dotace, dopravní obslužnost, soutěžní právo/veřejná podpora, kybernetická bezpečnost, právo územně samosprávných celků, smluvní podmínky FIDIC, smluvní právo, softwarové právo