Územní plánování


Doporučíme vám správný postup při vyřizování námitek.

V oblasti územního plánování nabízíme

  • Poradenství při vyřizování námitek
  • Zastupování pořizovatele ve sporech o zrušení opatření obecné povahy

Územní plánování u nás řeší

Mgr. Michal Gabriel
nemovitosti, korporace, licence a ochranné známky, přestupky, územní plánování, pracovněprávní vztahy