Veřejné zakázky

Provedeme vás výběrovým řízením, ať už jste zadavatel, nebo účastník.

V oblasti veřejných zakázek nabízíme

  • Administrace zadávacích řízení
  • Tvorba či revize zadávacích podmínek
  • Příprava smluvní dokumentace
  • Poradenství při podání nabídky na veřejnou zakázku
  • Zastupování před ÚOHS a správními soudy

Veřejné zakázky u nás řeší

JUDr. Petr Fiala
veřejné zakázky, soutěžní právo/veřejná podpora, stavební právo, správní právo, smluvní právo, soudní spory, obchodní korporace, cenné papíry
Mgr. Jan Tejkal
veřejné zakázky, dotace, dopravní obslužnost, obchodní korporace, právo územně samosprávných celků, smluvní právo, softwarové právo, soudní spory, správní právo, stavební právo
Mgr. Vít Baťa
veřejné zakázky
JUDr. Radim Koseček, MBA
veřejné zakázky, IT právo, smluvní právo, kybernetická bezpečnost
JUDr. Daniel Jadrníček
veřejné zakázky, dotace, dopravní obslužnost, soutěžní právo/veřejná podpora, kybernetická bezpečnost, právo územně samosprávných celků, smluvní podmínky FIDIC, smluvní právo, softwarové právo
Mgr. Ondřej Diviš
veřejné zakázky, softwarové právo a licence, správní právo, smluvní právo