Jan Malý a Eva Brucknerová získali cenu prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu

Náš kolega Jan Malý a Eva Brucknerová získali cenu prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu.

JUDr. Jan Malý, Ph.D., absolvent doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Trestní právo, a jeho školitelka JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D., získali cenu prorektorky za excelentní výsledkv doktorském studiu za akademický rok 2022/23.

Dr. Malý se věnoval problematice trestní odpovědnosti právnických osob, zejména hmotněprávními a procesně-právními konsekvencemi. Vybrané hmotněprávní a procesněprávní konsekvence vydala fakulta v roce 2022. Výstupy jeho výzkumu mohou posloužit při výuce i jako praktický návod pro orgány činné v trestním řízení.
Téma disertační práce dr. Malého: Trestní odpovědnost právnických osob – vybrané hmotněprávní a procesněprávní konsekvence (k dispozici zde  https://is.muni.cz/auth/th/twp4c/).

Články