Dodavatelé, braňte se proti nesprávnému postupu zadavatele

Cena / Lektoři

  • Cena - zahrnuje účast, výklad lektorů, školicí materiály, oběd, certifikát o absolvování.

  • Lektoři - Mgr. Petr Pernica

  • Akreditace kurzu - ne

Rozsah a náplň

  • podání námitek proti úkonům zadavatele, jejich náležitosti, možné způsoby vyřízení námitek zadavatelem, dopady podání námitek na zadávací řízení

  • návrh na zahájení řízení k ÚOHS, jeho náležitosti, povinnosti dodavatele a zadavatele spojené s podáním návrhu k ÚOHS, dopady podání návrhu na zadávací řízení

  • podnět k zahájení řízení k ÚOHS, náležitosti podání

  • praktická ukázka sepisu námitek/návrhu/rozhodnutí o námitkách

Cíl kurzu

Cílem workshopu je seznámit posluchače s širšími souvislostmi (ne)efektivní obrany dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele v zadávacím řízení. Obsah semináře nabídne praktický pohled na využitelnost institutů podání námitek, návrhu a podnětu k úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a nejen na ně.

Individuální přístup lektora - max. je 15 účastníků.

https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-dodavatele/dodavatele-brante-se-proti-nespravnemu-postupu-zadavatele

Články