Veřejné zakázky ve stavebnictví pro ZADAVATELE

Cena / Lektoři / Termín

Cena 3 860 Kč vč. DPH - zahrnuje účast, výklad lektorů, školicí materiály, oběd, certifikát o absolvování.
Lektoři - Mgr. Petr Pernica
Akreditace kurzu - ne
Termín - 21.2.2019


Cíl kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s aplikací právní úpravy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce a upozornit na úskalí spojená s tvorbou zadávací dokumentace a procesem vedoucím k zadání veřejné zakázky na stavební práce. V neposlední řadě bude seminář zaměřen na problematiku změn smluv a způsoby, jak se vypořádat se zadáním tzv. víceprací.
 

Rozsah a náplň

  • Základní rámec právní úpravy zadávání veřejných zakázek na stavební práce
  • Příprava zadávací dokumentace, zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce.
  • Kvalifikace a způsobilost dodavatelů, důvody nezpůsobilosti a vyloučení.
  • Hodnocení nabídek.
  • Obchodní podmínky, smlouvy.
  • Možnosti změny smluv, možnosti zadávání víceprací, opce.
  • Opravné prostředky.
  • Diskuze.

https://skoleni.qcm.cz/skoleni-a-seminare/pro-zadavatele/verejne-zakazky-ve-stavebnictvi-pro-zadavatele-4?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
campaign&
utm_content=ZADAVATEL_04022019

Články