GDPR a registr smluv

Je nutné uveřejnit smlouvu o zpracování osobních údajů v registru smluv? Jaké jsou následky jejího neuveřejnění a kdo nese odpovědnost za uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů ve světle GDPR?

Odpověď na otázky nalezente v článku, který nese název "GDPR a registr smluv" v odborném časopise IT Systems. Autory článku jsou naši kolegové Mgr. Jan Malý a Mgr. Petr Pernica. 

https://www.systemonline.cz/

Články