Zajištění veřejné linkové autobusové dopravy na území Plzeňského kraje pro období let 2020 až 2030.

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. s potěšením oznamuje, že měla tu čest po právní stránce zajistit kompletní přípravu a administraci zadávacích řízení veřejných zakázek na zajištění veřejné linkové autobusové dopravy na území Plzeňského kraje pro období let 2020 až 2030 s celkovou předpokládanou hodnotou veřejných zakázek za dobu jejich plnění ve výši 7 139 432 109,- Kč bez DPH. Uzavření smluv na veřejné zakázky, k němuž došlo dne 13.03.2019, předcházela velmi pečlivá příprava smluvních, technických a ostatních zadávacích podmínek. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. tímto děkuje Plzeňskému kraji za bezvadnou spolupráci při přípravě a administraci zadávacích řízení a občanům Plzeňského kraje přeje příjemnou a komfortní autobusovou dopravu novými autobusy.

Články