JUDr. Petr Fiala

  • advokát
  • společník
  • člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek